Trwała jezdnia, czyli wszystko o budowie dróg

Stare powiedzenie głosi „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”. To właśnie Rzymianie rozwinęli technologię budowania utwardzonych dróg do perfekcji. Jak większość konstrukcji, które będą użytkowane przez długi okres czasu oraz wystawione na częstokroć agresywne działanie warunków atmosferycznych i obciążenia mechaniczne, tak samo budowę jezdni musi poprzedzać przygotowanie odpowiedniego podłoża, aby infrastruktura komunikacyjna została dobrze ustabilizowana w gruncie. Jak więc w przybliżeniu wyglądają etapy budowy jezdni?

Pierwszą fazą jest odpowiednie przygotowanie terenu i okolicy do realizacji projektu. Prace drogowe zazwyczaj zleca się wykwalifikowanym ekipom takim jak kostka.info.pl, zajmującym się układaniem różnego rodzaju nawierzchni. Biorą w niej udział maszyny drogowe takie jak spychacze. Polega ona na usunięciu warstwy humusu. Jeśli remontujemy już istniejącą jezdnię asfaltową, musimy skruszyć i zedrzeć zniszczoną nawierzchnię drogową. Następnie teren musi zostać odpowiednio wyrównany i poddany niwelacji.

Bardzo ważnym elementem jest przygotowanie podbudowy z kruszywa, stanowiącej bazę dla kolejnych pokładów materiału, które zostaną wyłożone w korycie wykopu. W początkowym etapie grunt jest poddawany rozdrobnieniu i w odpowiedniej proporcji zmieszany z cementem w obecności pewnej ilości wody. Dzięki temu uzyskujemy ustabilizowaną warstwę wykazującą się odpowiednimi parametrami twardości, wytrzymałości i odpornością na działanie wody i temperatury. Zachodzi tutaj więc podwójny proces, z jednej strony materiał ziemny ulega związaniu z cementem, z drugiej zaś oprócz gruntu twardnieje sam cement. Ulepszanie gruntu przy użyciu substancji stabilizujących takich jak wspomniany już cement (może to być również wapno lub popiół) sprawi, że powstająca jezdnia będzie odznaczała się dobrymi właściwościami nośnymi i nie będzie osiadała wraz z upływem lat. Kolejną warstwą podkładu jest pospółka. Jej główny składnik stanowi zagęszczone kruszywo o właściwej granulacji. Aby uzyskać zadowalający współczynnik zagęszczenia kruszywo musi wykazywać się optymalną wilgotnością. Do układania tej warstwy używa się specjalistycznych maszyn drogowych takich jak spychacz, od czego jednak się odchodzi ze względu na małą dokładność, walec lub równiarka. Sprawia to, że nadajemy podłożu odpowiedniego zagęszczenia. Dodatkowo podczas wykonywania owych prac będziemy nadawać korpusowi drogi pożądany profil. Faza ta wymaga odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu, gdyż po zakończeniu robót ziemnych wchodzących w jej zakres pozostawiamy budowę na kilka dni, zraszając powierzchnię warstwy stabilizującej wodą.

Po upływie tego czasu na miejsce budowy przybywa wykwalifikowana ekipa i sprawdza jakość i stopień zaawansowania wykonanych prac. Jeżeli weryfikacja wypadnie pomyślnie można przystąpić do kolejnego etapu, jakim będzie położenie warstwy ścieralnej czy wierzchniej powłoki jezdni. Może ona być wykonana z masy bitumicznej takiej asfalt, a także z betonu. Coraz chętniej wykorzystuje się wysokiej jakości kostkę brukową, zdolną utrzymać ciężar pojazdów.

W kwestii prawidłowego ułożenia kostki brukowej warto zwrócić się o pomoc do sprawdzonej i doświadczonej firmy brukarskiej, takiej jak np. kostka.info.pl.

Jedna Odpowiedź

Napisz Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *