Droga betonowa i jej zalety

Budowa drogi betonowej

Droga o nawierzchni betonowej jest tańsza w budowie i utrzymaniu niż droga asfaltowa. Oba rodzaje nawierzchni mają jednak swoje zastosowanie i powinny być stosowane na drogach. O wyborze nawierzchni w konkretnym przypadku decydować powinna analiza kosztów cyklu życia LCC (ang. Life Cycle Cost). Jakie są zalety nawierzchni betonowych poza niższą ceną?

Nawierzchnie betonowe są tańsze od asfaltowych. Zarówno beton jak i asfalt pojawiają się na polskich drogach. Obydwie technologie mogą i powinny być stosowane. Zarówno droga betonowa jak i asfaltowa mają swoje mocne oraz słabsze strony. Jakie są zalety nawierzchni betonowych poza ceną? Jaka jest budowa nawierzchni dróg betonowych?

Droga betonowa i budowa nawierzchni

Nawierzchnia sztywna drogi betonowej zbudowana jest z płyty z betonu cementowego. Sztywna płyta jest przeważnie ułożona na dolnych warstwach konstrukcji, które umożliwiają przenoszenie obciążeń powodowanych przez pojazdy poruszające się po drodze na podłoże. Taka konstrukcja umożliwia takie przenoszenie obciążenia, by zagwarantować odpowiednią trwałość drogi. Dodatkowo droga betonowa musi być odporna na czynniki takie jak między innymi wody gruntowe i powierzchniowe czy starzenie materiałów. Poszczególne warstwy, ich grubość i sposób ułożenia, są zależne od obciążenia konkretnej drogi, a także specyficznych warunków gruntowo-wodnych na danym terenie. W naszym kraju drogi betonowe są projektowane z przeznaczeniem do eksploatacji przez okres trzydziestu lat.

Rodzaje dróg betonowych

Drogi betonowe można podzielić ze względu na zastosowany rodzaj zbrojenia. Wyróżniamy drogi niezbrojone i niedyblowane, niezbrojone, dyblowane i kotwione, zbrojone ze szczelinami dyblowanymi, zbrojone w sposób ciągły oraz drogi betonowe ze zbrojeniem rozproszonym.

Można także rozróżnić konstrukcje betonowe ze względu na sposób wykonania i zastosowany rodzaj mieszanki. W tym podziale wyróżniamy przede wszystkim drogi z betonu wałowanego, sprężonego, porowatego i prefabrykowane.

Najważniejsze zalety dróg betonowych

Można założyć, że droga betonowa jest tańsza w budowie od drogi asfaltowej, jednak jest to kwestia dyskusyjna i zależna od różnych czynników na przestrzeni lat. Na całkowity koszt składają się na przykład warunki gruntowe i sposób eksploatacji, dlatego w rzeczywistości nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, która technologia jest tańsza. Drogi betonowe posiadają wszak wiele innych niepodważalnych zalet, do których można zaliczyć między innymi dużą zdolność do przenoszenia obciążeń, a co za tym idzie, wysoką odporność. Nawierzchnia betonowa zapewnia krótszą drogę hamowania niż asfaltowa, a jej jasny kolor gwarantuje kierowcom lepszą widoczność. Mniejsze opory toczenia kół wpływają na niższe zużycia paliwa w pojazdach poruszających się po drogach betonowych. Brak zjawiska koleinowania i inne dodatkowe zalety tylko potwierdzają, że omawiana technologia w wielu przypadkach jest najlepszym wyborem przy budowie dróg.

Napisz Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *