Rodzaje ścianek szczelnych

Drewniane ścianki szczelne

Ścianki szczelne to konstrukcje składające z się ze ściśle przylegających do siebie elementów zagłębianych w grunt. To tymczasowe konstrukcje, które służą na przykład do zabezpieczenia wykopu przed dopływem wody, czy do podtrzymywania ścian wykopów lub konstrukcje stałe, stanowiące konstrukcyjną część fundamentu. Niepodparte lub podparte ścianki szczelne wykonywane są z różnych materiałów.

Drewniane ścianki szczelne

Jednym z materiałów, z których wykonuje się ścianki szczelne to drewno. Drewniane ścianki szczelne składają się przeważnie z ostro zakończonych desek wbijanych w grunt lub brusów ze stalowymi pierścieniami. Drewniane ścianki szczelne są lekkie, przy czym wykazują znaczną szczelność, która wzrasta z biegiem czasu, są trwałe poniżej zwierciadła wody i są tańsze niż ścianki szczelne ze stali, jednak są mniej wytrzymałe; drewniane elementy nie trudno uszkodzić podczas wprowadzania w grunt.

Stalowe ścianki szczelne

Najpopularniejsze stalowe ścianki szczelne to ścianki wykonywane z brusów Larsena – inne rozwiązania systemowe to Hoesch, Krupp, Klockner, Union, Peine. Stalowe brusy wbijane są w grunt dynamicznie (poprzez użycie hydraulicznych wibratorów, młotów hydraulicznych lub spalinowych) albo statycznie poprzez wciskanie. Jak mówią nam przedstawiciele Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Żyrardów” z Warszawy, druga metoda wprowadzania stalowych brusów w grunt jest wykorzystywana przede wszystkim tam, gdzie musimy ograniczyć wibracje i drgania oraz zachować szczególną ciszę podczas prac.

Zalety grodzic stalowych

Zalet grodzic stalowych jest na tyle sporo, że warto o nich opowiedzieć z osobna. Stalowe brusy w systemowych rozwiązaniach wymagają bardzo starannego, osiowego prowadzenia (wykorzystuje się do tego celu specjalne prowadnice), zatem są to konstrukcje wyjątkowo precyzyjnie umiejscowione w zamierzonym miejscu. Cały proces wykonywania stalowych ścianek szczelnych jest przy tym stosunkowo szybki; stalowe grodzice wprowadza się w grunt znacznie łatwiej niż elementy drewniane. Stalowe ścianki szczelne charakteryzuje duża wytrzymałość w każdym kierunku, dlatego też przy tymczasowych zabezpieczeniach wykopów bardzo często te same grodzice stalowe mogą być używane wielokrotnie.

Na koniec warto wspomnieć, że wykonuje się również żelbetowe ścianki szczelne, które w przyszłości stają się częścią konstrukcji – nie wykonuje się tymczasowych ścianek szczelnych z żelbetu, ponieważ byłoby to trudne i kosztowne. Przy zabezpieczaniu przeróżnych wykopów prym wiodą bez wątpienia ścianki szczelne z grodzic stalowych.

Napisz Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *