W jakich sytuacjach stosuje się ścianki berlińskie?

Plac budowy

Ścianki berlińskie składające się z pali i opinek wykorzystywane są do zabezpieczania wykopów pionowych dochodzących nawet do kilkudziesięciu metrów głębokości. Jak wygląda charakterystyka ścianek berlińskich, jakie materiały są wykorzystywane do ich budowy i co powiemy o dodatkowych pracach, które często bywają niezbędne przy realizacji wykopów w różnych warunkach?

Ogólna charakterystyka ścianek berlińskich

Ścianki berlińskie, inaczej ściany berlińskie lub obudowy berlińskie, opatentowane zostały na początku ubiegłego wieku podczas budowy metra w Berlinie, stąd ich nazwa. Jak już wspomnieliśmy we wstępie, ścianki berlińskie składają się z pali oraz opinek – te pierwsze to przede wszystkim stalowe dwuteowniki (HEB, IPE) lub zestawienia dwóch ceowników. Opinki wykonywane są głównie z elementów drewnianych (kantówki, deski), ale również z elementów stalowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych. Sposobem na wykonanie opinki jest też wykorzystanie betonu natryskowego nakładanego na zbrojeniową siatkę. Opinka zabezpiecza ściany wykopu, przenosząc obciążenia parciem gruntu na pale.

Wykonanie ścianek berlińskich – instalacja pali

Opinka obudowy berlińskiej wykonywana jest sukcesywnie w miarę pogłębiania wykopu, przy czym pale muszą zostać osadzone na zadanym poziomie jeszcze przed przystąpieniem do kolejnych etapów prac. Pale mogą być wbijane przy użyciu maszyny typu wibromłot, przy czym to rozwiązanie ze względu na hałas, drgania, nie jest dopuszczalne na terenie miejskim. Nie wyklucza to jednak możliwości wykonania ścianek berlińskich w takim miejscu: pale mogą być osadzane w wierconym otworze, który wypełniony jest samotwardniejącą zawiesiną. Gdy pal jest zainstalowany, otwór na długości poniżej dna wykopu wypełniany jest betonem.

Dodatkowe prace przy wykorzystaniu ścianek berlińskich

Przy wykonywaniu wykopu z wykorzystaniem ścianek berlińskich, wykop bardzo często rozpierany jest stalowymi kształtownikami lub rurami, a przy wykopach szerokich do stabilizacji dodatkowo używa się kotew gruntowych. Jak mówi nam przedstawiciel Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Żyrardów” z Warszawy, jeśli wykop wykonywany jest z użyciem obudowy berlińskiej, należy pamiętać o bardzo częstej konieczności wykonania odwodnienia terenu, gdyż ścianki berlińskie nie są obudowami szczelnymi w przeciwieństwie do ścianek z grodzic stalowych. Jest to potrzebne, gdy poziom wody gruntowej znajduje powyżej poziomu dna projektowanego wykopu. Często wiąże się to nie tylko z wymogiem zaprojektowania i wykonania studni, ale też z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowaniem opinii środowiskowej, która oceni, w jaki sposób odwadnianie terenu wpłynie na sąsiednie tereny i obiekty, w tym na podziemną infrastrukturę.

Napisz Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *