Bezpieczeństwo robót ziemnych – najważniejsze reguły

Koparka gąsienicowa na budowie

Zagadnienie bezpieczeństwa na placu robót ziemnych ma kilka wymiarów. Dotyczy zarówno zapewnienia odpowiednich warunków pracownikom, urządzeniom wykorzystywanym w tym celu, a także otoczeniu oraz utworzonym skarpom i wyrobiskom. Z racji charakteru, jaki mają prace ziemne, jest to niezwykle ważne zagadnienie, na które każdorazowo należy zwracać szczególną uwagę.

Jak zadbać o bezpieczeństwo robót ziemnych?

Zadbanie o bezpieczeństwo robót ziemnych zaczyna się już w momencie planowania pracy. W pierwszej kolejności bowiem należy odpowiednio przygotować teren do realizacji zadań, na przykład wyznaczyć i utwardzić drogi dojazdowe dla ciężkiego sprzętu. Muszą one być zlokalizowane w odległości do najmniej 0,6 m od krawędzi wykopu, aby ciężkie sprzęty, jak na przykład koparki, minikoparki lub samochody do wywozu urobku mogły się swobodnie poruszać bez naruszania ścian wykopu. Nawet niewielkie poruszenie gruntu w okolicy skarpy może bowiem grozić jej zawaleniem.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych koniecznie należy również zapoznać wszystkich pracowników z obowiązującymi zasadami BHP oraz możliwymi zagrożeniami podczas danego projektu. Większość wypadków niestety związana jest z błędem ludzkim, dlatego jest to bardzo istotne. Należy więc ocenić potencjalne obszary ryzyka i opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ponadto, trzeba zadbać również o postronnych i oznaczać, zabezpieczać plac budowy zwłaszcza na czas nieprowadzenia robót i w nocy. Teren ten zawsze należy ogrodzić i odpowiednio oznaczyć.

W jaki sposób bezpiecznie wykonywać prace ziemne?

Przed przystąpieniem do realizacji wykopów należy ustalić, jakie i gdzie przebiegają instalacje podziemne, tak, aby nie naruszyć infrastruktury sprzętem mechanicznym. W ich bliskiej odległości nakazuje się wręcz wykonywanie prac ręcznie. Dane te należy umieścić w projekcie, a następnie całość prac wykonywać zgodnie z jego opisami. Pomóc w tym mogą wykwalifikowane firmy, na przykład Complex Car wykonujące roboty ziemne z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu.

Poprzez zadbanie o bezpieczeństwo wykopów rozumie się odpowiednie zabezpieczenie skarp oraz realizowanie ich w odległości 3 m od najbliższych zabudowań. Odległość ta jest różna w zależności od charakterystyki sąsiedztwa i zawsze określona jest w projekcie. Szczególną uwagę należy zwrócić również na właściwe zabezpieczenie miejsca składowania urobku, zwłaszcza w czasach zmiennej temperatury i ulewnych deszczów.

Napisz Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *