W jakim celu stosuje się słupki prowadzące?

Słupki prowadzące stanowią integralny element każdego krajobrazu drogi. Najczęściej mijamy je, nie zwracając na nie uwagi. Tymczasem ich funkcja jest bardzo ważna. Pełnią one bowiem rolę urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Stanowią narzędzia, służące optycznemu prowadzeniu ruchu. Co to oznacza w praktyce? W jakim dokładnie celu się je stosuje?

Słupki prowadzące a znaki drogowe

Jak już wcześniej wspominaliśmy, słupki prowadzące należą do grupy urządzeń, zaliczanych do bezpieczeństwa ruchu. Często mylone są ze znakami drogowymi, choć w istocie wcale do nimi nie są. Słupki prowadzące należą bowiem do grupy narzędzi, które stosowane są w procesie pikietażu. Na czym polega ten proces?

Pikietaż

Pikietaż, nazywany również kilometrażem, polega na dokładnym określeniu miejsca na drodze. Odbywa się on poprzez umieszczenie na słupku informacji o odległości od jej początku. Odległość zazwyczaj określa się z dokładnością do 1 metra. Informacje, które znajdują się na słupkach dokładnie dotyczą całkowitej liczby kilometrów od początku drogi oraz całkowitej liczby metrów, liczonej od ostatniego pełnego kilometra.

W różnych krajach mogą występować nieco inne systemy kilometrażu. Na naszych – polskich drogach – informacje, dotyczące odległości miejsc na drodze, znajdują się na słupkach, które rozmieszczane są co 100 metrów. Ponadto w Polsce możemy wyróżnić kilka sposobów oznaczania słupków. Jednym z nich jest na przykład sposób, który polega na tym, iż informacja na słupkach przy pełnej liczbie kilometrów podawana jest dużą czcionką, a na pozostałych słupkach (w dolnej ich części) podawana zaś jest liczba setek metrów od ostatniej pełnej liczby kilometrów przy użyciu mniejszej czcionki.

Innym, popularnym sposobem oznaczania słupków prowadzących jest podawanie numeru drogi i liczby kilometrów od początku drogi z cyfrą, określającą liczbę setek metrów przy użyciu największej czcionki.

Rola słupków prowadzących

Słupki prowadzące spełniają dwie zasadnicze role.

Jak wyjaśnia nasz rozmówca z firmy Andros, która specjalizuje się w sprzedaży profesjonalnych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: „Niezależnie od kraju, słupki prowadzące stosowane są w celu ułatwienia kierowcom orientacji na drodze. Dzięki słupkom prowadzącym wiedzą oni bowiem o tym, jak szeroka jest droga, jak wygląda jej przebieg w planie oraz na łukach poziomych. Takie informacje są niezbędne, szczególnie zaś w porze nocnej oraz przy trudnych warunkach atmosferycznych, jakie mogą panować na drogach.”

Drugą bardzo ważną funkcją, jaką pełnią słupki prowadzące, jest umożliwianie lokalizacji wydarzeń, zachodzących na drogach. Odbywa się to przez podanie oznaczenia drogi oraz położenia wzdłuż trasy w oparciu o informacje, znajdujące się na najbliższym słupku prowadzącym przy danej drodze.

Jak widać, roli słupków prowadzących nie da się przecenić. Bez nich ruch na drogach byłby bowiem bardzo utrudniony i niebezpieczny.

Napisz Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *