Sufit podwieszany, a bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Sufity podwieszane są bardzo popularne zwłaszcza w budynkach użyteczności publicznej o dużej kubaturze. Warto podczas projektowania zwrócić uwagę na paramenty odporności na ogień materiałów, z których będzie wykonywana tego typu konstrukcja. Prawidłowy montaż zapewni bezpieczeństwo podczas ewakuacji oraz przyczyni się do ograniczenia szybkości rozprzestrzeniania się pożaru.

Funkcja zabezpieczająca sufitu

Sufit, który stanowi zabezpieczenie przeciwpożarowe musi przez określony czas zapewniać ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia na inne strefy pożarowe. Pozwala to na przeprowadzenie ewakuacji i ograniczenie uszkodzeń. Dobrze wykonany sufit podwieszany zabezpiecza także instalacje i urządzenia zamontowane w przestrzeni pomiędzy stropem, a sufitem podwieszanym. Natomiast w przypadku wystąpienia pożaru w przestrzeni międzysufitowej powierzchnia sufitu podwieszanego chroni przed rozprzestrzenieniem się ognia na całe znajdujące się pod nim pomieszczenie.

Podwójny system ochrony przeciwpożarowej

Aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa warto połączyć elementy biernej oraz czynne ochrony pożarowej. Aktywna ochrona będzie zapewniona poprzez sprawny system alarmowy, a także tryskaczy zamontowanych w sufitach podwieszanych. Ochrona pasywna polega natomiast na stosowaniu materiałów o określonej odporności na działanie ognia. Elementy sufitu powinny być wykonane z wyrobów niepalnych bądź niezapalnych,  które nie kapią i nie odpadają pod wpływem wysokich temperatur i ognia. Warto podkreślić, że w przypadku stropów oddzielenia pożarowego zapewnienie odpowiedniej klasy ognioodporności jest szczególnie ważne przy występowaniu w nich otworów. Powinny one być zabezpieczone klapami rewizyjnymi.

Takie klapy wykonane są z płyt gipsowo- kartonowych o wysokiej odporności na działanie ognia umieszczonych na aluminiowej ramie. Klapa rewizyjna jest szczelnie zamykana i wyposażona w linkę, która zabezpiecza przed jej przypadkowym wypadnięciem. Warto też zauważyć, że klapa rewizyjna na całym obwodzie ma specjalną uszczelkę ogniową, która podczas pożaru pęcznieje i wypełnia szczelinę pomiędzy klapą, a jej ramą. Odpowiednio zabezpieczone muszą też być wszelkie przejścia instalacyjne, elementy oświetlenia oraz nagłośnienia.

Napisz Odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *