Prawidłowy odczyt wodomierza

Odczytywanie wskazań wodomierza, to zadanie dość proste o ile rzecz jasna mamy do czynienia z klasycznym wodomierzem. W przypadku wodomierzy z nakładkami radiowymi, sprawa wygląda nieco bardziej zawile, choć oczywiście dla właściciela budynku jest to rozwiązanie zdecydowanie wygodniejsze.

Czym jest wodomierz i jak jest zbudowany?

Wodomierz, jak sama nazwa wskazuje, jest instrumentem pomiarowym służącym do pomiaru ilości zużytej wody. Na podstawie danych wskazanych przed wodomierz, będziemy musieli rozliczyć się w przedsiębiorstwem wodociągowym.

W kwestii samego nazewnictwa to już wszystko, Jednak budowa tego miernika, jest już znacznie bardziej skomplikowana. Pod względem budowy, rozróżniamy wodomierze na trzy podstawowe rodzaje:

1. Wodomierz skrzydełkowy. Jego budowa jest dosyć prosta. Posiada on skrzydełka, umieszczone prostopadle do kierunku przepływu wody. Ruch wody sprawia, że skrzydełka obracają się, jednocześnie „nabijając licznik”. Tego typu wodomierz, możemy najczęściej spotkać w naszych małych gospodarstwach domowych.

2. Wodomierz śrubowy. W tego typu wodomierzach, rolę elementu napędzającego licznik, jest specjalna śruba. Wodomierze śrubowe, są przeznaczone dla instalacji charakteryzujących się dużą zmiennością ciśnień.

3. Wodomierz sprzężony. Wodomierz ten, składa się najczęściej z dwóch, sprzężonych ze sobą wodomierzy – śrubowego i skrzydełkowego. Konstrukcja taka, jest szczególnie istotna, gdy bierzemy pod uwagę ogromną zmienność ciśnień wewnątrz instalacji wodnej. Jeśli zasilamy wodą szpital, to logiczne jest, że klasyczny wodomierz skrzydełkowy, mógłby nie wytrzymać tak dużych różnic w ciśnieniu strumienia wody. Dlatego, w tym wodomierzu, wprowadzono dwa specjalne kanały, po jednym dla każdego ze sprzężonych ze sobą wodomierzy. Dzięki nim, ciśnienie rozkłada się pomiędzy obydwoma  kanałami a pomaga w tym odpowiednie urządzenie przełączające.

Jak odczytać klasyczny wodomierz?

Zasada odczytu wodomierzy, jest bardzo prosta. Można ją znaleźć na stronach przedsiębiorstw gospodarki wodnej, odpowiedzialnych z wybrany rejon.

Licznik wodomierza składa się z dwóch oddzielnych „obszarów”. Pierwszy z nich, to obszar czarny a drugi – czerwony. Czarne cyfry licznika, określają liczbę metrów sześciennych wody, którą pobraliśmy z zewnątrz. W przypadku cyfr czerwonych, definiuje się liczbę dziesiątych i setnych części metra sześciennego.

Odczyt wodomierzy polega na odczytaniu wyłącznie tej wartości, którą możemy zobaczyć na „czarnym obszarze” licznika. Jak więc nietrudno zgadnąć, od uwagę będą brane więc wartości wyrażone w pełnych metrach sześciennych.

Wodomierz radiowy – odczyt i budowa

Wodomierze radiowe, są zbudowane nieco inaczej niż ich klasyczne odpowiedniki. Różnica polega głównie na budowle elementu zliczającego, który liczy impulsy obrotowe, wynikające z przełożenia energii przepływającego strumienia wody na liczbę impulsów w jednostce czasu.

Liczba impulsów, jest zapisywana w specjalnej pamięci, dołączonej przewodowo do licznika. Pamięć ta jest wyposażona w specjalny mikroprocesor, który obsługuje cały układ elektroniczny. Całość, jest zasilana z odrębnego źródła prądu. Najczęściej ma ono formę baterii, która od czasu do czasu jest wymieniana.

Odczyt wodomierza radiowego, jest znacznie prostszy, niż w przypadku wodomierzy klasycznych. Najczęściej odbywa się on w oparciu o mikrokomputer, z dołączonym specjalnym, radiowym modułem. Odczyt wodomierza wygląda następująco:

1. Komputer, za pomocą moduły radiowego, łączy się ze znajdującymi się w pobliżu wodomierzami. Ich nakładki radiowe, posiadają charakterystyczny i unikalny numer identyfikacyjny, na podstawie którego identyfikuje się osobę, która z niego korzysta.

2. Po połączeniu z wodomierzem, wartość zużytej wody jest na bieżąco odczytywana. Dane te, są podstawą do wygenerowania faktury, na której znajduje się informacja, kiedy dokonano pomiaru i jakie wskazanie wodomierza zostało wtedy odczytane.

3. Odczyty danych z wodomierzy są wykonywane zwykle z poziomu samochodu. Jest on odpowiednio oznakowany.

Odczyty wodomierzy radiowych w oparciu o stacjonarny system zbierania danych

W przypadku tego systemu, sposób odczytywania danych wygląda nieco inaczej i jest znacznie wygodniejszy dla przedsiębiorstwa odczytującego te wartości. Zasada prowadzenia tego typu odczytów, polega na tym, że inkasent nie wybiera się w okolice naszego licznika, ale zamiast tego, sygnał z licznika jest wysyłany do specjalnego koncentratora, który następnie podaje informację o wyniku odczytu bezpośrednio na serwer przedsiębiorstwa. Często, dane te są przesyłane w oparciu o sieć GSM.

Podsumowanie

W obecnych czasach, technologia pomiarowa w zakresie odczytu wodomierzy, uległa znaczącej zmianie. Dzięki temu, możemy dziś korzystać z takich rozwiązań, jak odczyt bezprzewodowy, w oparciu o drogę radiową.

Wodomierze również uległy znaczącym zmianom. Teraz buduje się konstrukcje dostosowane do nowych wymagań, związanych np ze zwiększonym obciążeniem sieci wodociągowej wewnątrz budynku.

Napisz Odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *