Podstawowe informacje na temat akumulatorów

Akumulatory elektryczne nazywane są również ogniwami wtórnymi. Są to ogniwa galwaniczne, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane oraz ładowane prądem elektrycznym. Wszystkie akumulatory elektryczne są w stanie zgromadzić oraz uwolnić energię elektryczną dzięki zastosowaniu odwracalnych reakcji chemicznych zachodzących w elektrolicie i na styku elektrolitu i elektrod. Można wyróżnić parę rodzajów akumulatorów, co zależy od budowy elektrod. Warto też poznać inne informacje na temat akumulatorów, zaliczane do wiadomości podstawowych.

Jak działa akumulator i kiedy dochodzi do jego rozładowania?

Każdy akumulator magazynuje energię elektryczną, aby móc z niej swobodnie skorzystać w przyszłości. Napięcie pojawia się jako rezultat reakcji chemicznej zachodzącej wtedy, gdy dwa przeciwne materiały, czyli płyta ujemna i dodatnia będą zanurzone w elektrolicie, a więc w roztworze kwasu siarkowego i wody. Typowy akumulator kwasowo – ołowiowy ma napięcie około 2 V na ogniwo, co łącznie daje 12 V. Prąd przepływa z akumulatora wtedy, gdy zamyka się obwód pomiędzy klemami dodatnimi i ujemnymi. Dlatego, jeśli tylko jakiś odbiornik potrzebuje prądu to będzie podłączony do akumulatora. Wszystkie akumulatory ciągle pozostają w procesie ładowania i rozładowania. Akumulator zaczyna się wyładowywać wtedy, gdy jest podłączony do odbiornika potrzebującego prądu, na przykład w samochodzie. Natomiast, ładuje się gdy prąd do niego powraca, ponieważ po raz kolejny wytwarza różnicę elektroujemności pomiędzy elektrodami. W samochodzie będzie to miało miejsce wtedy, kiedy jedzie się i nie zużywa dodatkowych akcesoriów. Wtedy alternator zwraca prąd do akumulatora. W chwili, gdy akumulatory rozładowują się płyty ołowiowe stają się do siebie podobne w sensie chemicznym. Elektrolit jest słabszy, a napięcie spada. Akumulator nie może wtedy więcej dostarczać energii o maksymalnym napięciu. Jeśli akumulator jest rozładowany to można go naładować, kiedy znowu zaopatrzy się go w prąd. Całkowite naładowanie jest w stanie przywrócić różnicę elektroujemności pomiędzy elektrodami i można od nowa korzystać z w pełni naładowanego akumulatora.  Akumulator można naładować przy użyciu innego, który jest maksymalnie naładowany. Szacuje się, że około 30 minut jazdy samochodem jest wystarczające, żeby alternator był w stanie w 100% naładować akumulator.

Czym się kierować wybierając akumulator?

Wybierając akumulator do swojego samochodu należy wiedzieć, czym się sugerować. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić książkę serwisową pojazdu i znaleźć w niej rekomendacje producenta odnośnie oryginalnego wyposażenia. Dotyczą one: klasy wielkości akumulatora, mocy zimnego rozruchu CCA, pojemności rezerwowej RC. Klasa wielkości akumulatora to jego rozmiar, który jest w pełni zgodny z fizycznymi wymiarami auta. Warto podkreślić, że wiele pojazdów jest przystosowanych do więcej niż jednej klasy. Moc zimnego rozruchu CCA wskazuje na możliwość startowania w niskich temperaturach. Jest to siła prądu podawana w amperach, którą akumulator generuje w ciągu 30 sekund w temperaturze od minus 17, 8 stopnia Celsjusza, czyli zanim napięcie nie spadnie poniżej poziomu użyteczności. Pojemność rezerwowa RC jaką mają akumulatory pozwala zasilać system elektryczny wtedy, gdy alternator już nie pracuje. Parametr ten wskazuje na ilość minut w czasie których akumulator może dostarczyć prądu o pełnej mocy zanim napięcie spadnie w nim poniżej poziomu użyteczności. Dodatkowe wskaźniki, jakie należy uwzględnić, kiedy szuka się akumulatora do kamperów albo do sprzętu z branży marynistycznej to: typ zasilanego wyposażenia, ilość amperów niezbędna do zasilenia wyposażenia, ilość godzin w ciągu których można skorzystać z wyposażenia.

Kwestie bezpieczeństwa podczas korzystania z akumulatora

W trakcie pracy z akumulatorem należy zapewnić sobie oraz osobom pozostającym w otoczeniu maksymalny poziom bezpieczeństwa. Największe zagrożenie wiąże się z możliwością wybuchu akumulatora. W akumulatorach znajduje się bowiem kwas siarkowy, co może doprowadzić do pojawienia się wybuchowej mieszanki wodoru i tlenu. Dlatego kiedy pracuje się przy użyciu akumulatora to zawsze należy mieć założone okulary ochronne zgodne z właściwą sobie certyfikacją oraz maskę na twarzy albo gogle odporne na opryski. Najważniejsza jest ochrona dla oczu, twarzy i rąk. Na obszarze, w którym znajduje się akumulator zabronione jest korzystanie z otwartego ognia, urządzeń iskrzących, czy z nieosłoniętego oświetlenia. Nie należy również palić tytoniu. Trzeba też upewnić się, że miejsce pracy jest we właściwy sposób wietrzone. Szczególną ostrożność należy zachować, kiedy korzysta się z akumulatorów z bezkorkową konstrukcją wieczka. Bardzo istotne jest to, aby nie pochylać się przy akumulatorze podczas rozruchu lub ładowania. Jeśli w pracy w pobliżu akumulatora używa się dodatkowo metalowych narzędzi to trzeba zachować jeszcze większą ostrożność. Wtedy nie dojdzie do iskrzenia albo do zwarć. Nie należy podejmować się ładowania akumulatora bez poznania instrukcji obsługi ładowarki, z jakiej ma się zamiar skorzystać. Bezpieczne ładowanie jest bowiem również ważne.

Napisz Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *