Kontrole rusztowań na budowie

Rusztowania to tymczasowe konstrukcje, niezbędne do wykonania wielu prac budowlanych na wysokościach. Ze względów bezpieczeństwa rusztowania muszą być stawiane według ściśle określonych zasad i zanim zostaną dopuszczone do użytku powinny pomyślnie przejść kontrolę.

Kto kontroluje stan rusztowania na budowie?

Kontrola stanu technicznego rusztowania leży w obowiązku kierownika budowy lub innej uprawnionego do tego osoby, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo pracy na placu budowy. Kontrole – inaczej nazywane również badaniami eksploatacyjnymi – wykonuje się już po zakończeniu robót montażowych w całości lub w części niezbędnej do prowadzeniu robót. Zakres procedury kontrolnej opisany jest w normach PN-M-47900-2:1996 oraz PN-M-47900-3:1996. Obejmuje on między innymi :

 • Sprawdzenie stanu podłoża, na którym staje rusztowanie
 • Sprawdzenie stanu siatki konstrukcyjnej
 • Sprawdzenie odchyleń od pionu i poziomu konstrukcji rusztowania
 • Sprawdzenie jakości zakotwień
 • Sprawdzenie usytuowania rusztowania względem linii wysokiego napięcia
 • Sprawdzenie urządzeń piorunochronnych
 • Sprawdzenie pomostów zabezpieczających i roboczych
 • Sprawdzenie wymagań ogólnych do budowy rusztowania (np. czy przy budowie zostały wykorzystane elementy nieuszkodzone)

Ponadto w kontrolach rusztowań należy kierować się szczegółowo instrukcjami producenta lub indywidualnym projektem w przypadku rusztowań nietypowych.

Co jest niezbędne do kontroli rusztowań?

Kontrola rusztowań nie może obyć się bez pewnych dokumentów oraz przyrządów. Niezbędne są:

 • Dokumentacja techniczna rusztowania, a więc instrukcja montażu i użytkowania lub – w przypadku rusztowań nietypowych – indywidualny projekt.
 • Niezbędne przyrządy pomiarowe np. poziomica do pomiaru odchylenia
 • Wyniki badań, np. nośności gruntu

Odbiór rusztowania po zakończonej kontroli

Po wykonaniu komisyjnej kontroli (w skład komisji wchodzi osoba nadzorująca proces montażu rusztowania oraz kierownik budowy lub osoba posiadająca uprawnienia do wykonania takiej kontroli) rusztowanie może zostać odebrane do użytku. Zgodnie z przepisami odbiór powinien zostać potwierdzony wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Profesjonalnym projektowaniem i montażem rusztowań budowlanych zajmuje się firma Euro-Rusztowania.

Napisz Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *