Kogeneracja czyli o energii inaczej…

Ekologia istotnie wpływa na energetykę. Kolejne inwestycje bada się nie tylko pod kątem przydatności, ale również szkodliwości dla środowiska. Rozwiązania energetyczne muszą spełniać pewne standardy. Głośne dyskusje toczą się na przykład nad spalaniem tzw. kopalin.

Środowisko dyktuje warunki

Energetyka węglowa to wciąż najpopularniejsza forma zaopatrywania w energię elektryczną. Spalanie węgla, emituje do atmosfery cały szereg zanieczyszczeń. Nie da się ukryć, że elektrownie oparte na tym surowcu, istotnie wpływają na nasze środowisko.

Potencjał widzi się w ekologicznych rozwiązaniach, ale również połączonym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła. Kogeneracja to zjawisko znane od dawna. Pamiętać należy jednak o tym, że nie rozwiąże ono w pełni naszych problemów.

Ciepło i energia elektryczna w jednym? Brzmi świetnie…

Zalety kogeneracji dostrzega każdy. Jeżeli wytwarzamy dwa produkty przy wysokiej sprawności, zyskujemy podwójnie. Liczby niestety bywają mylne. Procesy kogeneracji pozwalają na stworzenie określonych proporcji energii elektrycznej i ciepła. Nie da się zatem za pośrednictwem tego typu technologii, wypełnić w pełni naszego systemu.

W kogeneracji powstaje bowiem więcej ciepła. Produktu tego nie możemy zaś lekceważyć. Nadmiar ciepła jest kłopotliwy do zagospodarowania. Nie trzeba chyba nikomu mówić, że uwalnianie go do atmosfery mija się z celem. W efekcie instalacje oparte na kogeneracji, spotyka się tylko w niektórych miejscach. Popularne elektrociepłownie najczęściej znajdziemy w pobliżu dużych miast. To właśnie sporych rozmiarów aglomeracje, gospodarują najlepiej ciepło na potrzeby własne.

Czyste technologie spalania

Dużą przyszłość widzi się w technologiach o niskiej emisyjności. Pozwalają one na wychwytywanie szkodliwych cząstek w spalinach. Dodatkowo, samo paliwo wzbogaca się przed właściwym procesem, tak aby zmniejszyć zawartość siarki oraz popiołu.

Nowoczesne rozwiązania dla elektrowni konwencjonalnych, poprawiają znacząco ekologiczny aspekt ich pracy. Zrównoważona energetyka, powinna być oparta na rozwiązaniach innowacyjnych. Wdrażanie nowych technologii wiąże się z funduszami, a także licznymi badaniami. Te zaś, wymagają odpowiedniego czasu.

Napisz Odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *