Grzejniki z przyłączem dolnym – cechy i zalety montażu

Cechą wspólną każdej instalacji c.o. jest podwójny układ rurowy, składający się z kanału doprowadzającego i odprowadzającego. Wykorzystując ten prosty schemat, możliwe jest dowolne (oczywiście zależne od konstrukcji) podłączenie grzejnika.

W standardowej instalacji centralnego ogrzewania, dotychczasowo prym wiodły wyłącznie grzejniki z podłączeniem bocznym i (rzadko) krzyżowym. W nowych układach grzewczych coraz większą popularnością cieszą się instalacje podłączane od dołu. Wybór takiego sposobu montażu wcale nie jest przypadkowy i wiąże się z określonymi korzyściami.

Metody montażu grzejników dolnozasilanych

  1. Metoda dolna, środkowa – polega na umiejscowieniu rur zasilania i powrotu w dolnej i środkowej części grzejnika. W tym układzie, głowica termostatyczna wystaje bezpośrednio z obudowy grzejnika.
  2. Metoda dolna, z prawej strony – polega na poprowadzeniu rur zasilania i powrotu z dolnej i prawej części grzejnika. Mogą one wychodzić zarówno z podłogi, jak i ze ściany.
  3. Metoda dolna, z lewej strony – tutaj rury poprowadzone są bezpośrednio z dolnej, lewej części grzejnika. Podobnie jak i w dwóch powyższych metodach, układ ten umożliwia umiejscowienie głowicy termostatycznej w górnej części grzejnika.

Na co zwrócić uwagę, przy montażu grzejników dolnozasilanych?

Grzejnik dolnozasilany posiada swój własny, wbudowany zawór grzejnikowy. Zaimplementowano w nim również specjalny kanał, pozwalający na transport gorącej wody wpustowej do jego górnej części. Dlatego przy jego montażu, należy bezwzględnie zwrócić uwagę na to, która z końcówek jest przeznaczona do instalacji wpustowej a która do instalacji powrotnej.

Drugą kwestią, na którą koniecznie należy zwrócić uwagę przed zakupem grzejnika, jest liczba posiadanych przezeń płyt. W standardowych układach składających się z dwóch i trzech płyt… nie ma to większego znaczenia. Grzejniki te można dowolnie obrócić, dzięki czemu istnieje możliwość ich podłączenia zarówno w konfiguracji lewej, jak i prawej.

Z kolei w przypadku zakupu grzejnika jednopłytowego, konieczne jest dostosowanie umiejscowienia zainstalowanych w nim króćców, do konstrukcji instalacji grzewczej.

Grzejniki z przyłączem dolnym – zalety

  1. Możliwość zamknięcia rur przyłączeniowych wewnątrz ściany, lub podłogi, co wiąże się z większą estetyką.
  2. Możliwość łatwego odcięcia grzejnika, za pomocą dołączonej konsoli przyłączeniowej (zawory znajdują się zarówno w torze wpustowym, jak i w powrotnym).

Podsumowując, grzejnik dolnozasilany umożliwia estetyczne podłączenie bez konieczności poprowadzenia rur zasilających na powierzchni ściany. Niemniej, jego montaż jest dość skomplikowany i wymaga elementarnej wiedzy z zakresu budowy grzejników i instalacji c.o.

Napisz Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *