Badania geotechniczne pod budowę domu

Przystępując do projektowania domu architekt musi posiadać nie tylko plan działki, na której ma on zostać postawiony, ale również pełną dokumentację na temat właściwości podłoża – w celu jej wykonania wykonuje się badania geotechniczne. Ich wyniki przydadzą się również przy opracowaniu metod realizacji danej inwestycji.

Jak przeprowadzane są badania gruntu?

Badania geotechniczne wykonywane powinny być przed doświadczonego geodetę, posiadającego odpowiednie uprawnienia do wykonywania swego zawodu. Do ich przeprowadzenia wykorzystuje się kilka sposób. Najważniejszy z nich to wykonanie wierceń, czyli pionowych zagłębień w gruncie, których ilość oraz głębokość może być różna w zależności od zapotrzebowania. Pozwalają one określić rodzaj gruntu oraz jego stan. -W opracowaniach naukowych przyjmuje się, że do każdego badania powinno wykonywać się minimum trzy otwory, których głębokość mieści się w granicach 4 do 5 metrów, jednak w wielu przypadkach projektanci radzą sobie z pomiarami przy mniejszej ilości płytszych wierceń – wyjasnia specjalista z firmy GeotestJeśli na danej działce już kiedyś przeprowadzano takie badania, geodeta może ograniczyć się tylko do wykonania wiercenia kontrolnego w celu uaktualnienia warunków gruntowo-wodnych działki. Zdarza się, że wiercenia nie pozwalają uzyskać konkretnych wyników i stwierdzić jakości gruntu oraz jego właściwości – wtedy badania geotechniczne muszą zostać poszerzone o wykonanie badań laboratoryjnych. W tym celu geodeta pobiera próbki gleby oraz wód gruntowych. Jeśli badany grunt należy do niespoistych, w dalszej kolejności wykonuje się testy przy pomocy wprowadzanych w głąb ziemi sond, które pozwalają określić zagęszczenie gruntu.

Czego możemy dowiedzieć się z badań gruntu?

Opisane powyżej metody mają na celu uzyskać wszelkie informacje o właściwościach gruntu, które będą istotne w procesie projektowania oraz dobierania rozwiązań technologicznych, wykorzystywanych na placu budowy. Większość gotowych projektów architektonicznych opracowana jest na założeniu, że będą one realizowane na stabilnych gruntach i standardowych właściwościach fizykochemicznych. Jeżeli grunt nie spełnia tych warunków, postawienie niedostosowanego do niego budynku może okazać się bardzo utrudnione (co oznacza wyższe koszty, niż przewidywano) lub w ogóle niemożliwe. W późniejszym czasie, już po zakończeniu budowy może okazać się, że właściwości gruntu wpływają na przyspieszone niszczenie budynku. Z badania geotechnicznego dowiemy się między innymi:

  • Jakiej kategorii jest grunt i jakie są jego właściwości fizykochemiczne
  • Jaki jest poziom wód gruntowych
  • Jakie są właściwości wód gruntowych – mogą one zawierać rozpuszczone substancje, które w destrukcyjny sposób będę wpływać na elementów konstrukcyjnych.

Napisz Odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *