Alternatywa dla fundamentów – bloczki betonowe

Fundament stanowi, wraz ze ścianami zewnętrznymi, podstawę każdego budynku. Solidna konstrukcja jest niezbędna, jeżeli ma on być trwały. Unoszenie ciężaru całego domu chroni go przed skutkami nierównego osiadania gruntu. Każdy gotowy projekt uwzględnia przeciętne warunki glebowe.

Żeby być stuprocentowo pewnym słuszności tych założeń, warto zlecić geotechnikom badanie podłoża działki, by określić np. głębokość występowania wód gruntowych czy stopień plastyczności i zagęszczenia gruntu oraz głębokość jego przemarzania. W zależności od odnotowanych parametrów, specjaliści mogą zalecić np. rezygnację z piwnicy czy głębsze posadowienie fundamentów budynku. Nawet, jeżeli miałoby to spowodować wzrost kosztów inwestycji, dzięki temu uniknie się późniejszych kosztów, związanych np. z pojawieniem się pęknięć i koniecznością przeprowadzenia remontów oraz przeróbek.

Bloczki betonowe, a fundament monolityczny

Najczęściej stosowane fundamenty, to: konstrukcje betonowe monolityczne, pustaki i bloczki z betonu. Te pierwsze wiążą się z koniecznością przygotowania deskowania, w które zostanie wlany beton. Całą konstrukcję można dodatkowo dozbroić stalowymi prętami. Grubość fundamentów i głębokość ich osadzenia określa się na podstawie oczekiwanej wytrzymałości na ściskanie. Jest to rozwiązanie czasochłonne i wymagające odpowiednich przygotowań. Dodatkowo, ich wykonanie jest utrudnione przy bardzo niskich lub wysokich temperaturach. Latem świeży beton wymaga zroszenia, a zimą należy modyfikować jego skład.

Innym z aspektów fundamentów monolitycznych jest konieczność oczekiwania na moment, kiedy osiągną one właściwą odporność na ściskanie, żeby móc prowadzić dalsze prace. Jest to związane z czasem, jakiego potrzebuje na wyschnięcie beton. Blok przywieziony z fabryki nie musi natomiast „czekać” na uzyskanie optymalnych właściwości – posiadał je już w momencie pojawienia się na placu budowy, dzięki czemu po ułożeniu muru fundamentowego można przejść do dalszych prac. Zwiększa to szybkość realizacji całości, w przeciwieństwie do litego fundamentu. Ten bowiem wymaga aż 28 dni, by uzyskać gwarantowaną wytrzymałość. Fundamenty z bloczków powinny mieć szerokość co najmniej 20 cm, układane z przesunięciem 1/2 bloczka. O wyborze zastosowanego rozwiązania decydują często koszty, które w przypadku bloczków są znacznie niższe.

Na co zwrócić uwagę, montując bloki betonowe

Konstruując fundament przy użyciu bloczków betonowych, należy szczególną uwagę zwrócić na kruchość tego tworzywa. Regulacja ich ułożenia może odbywać się jedynie z pomocą młotka gumowego, bowiem metalowy mógłby naruszyć ich strukturę. Bezwzględnie należy pamiętać o poziomowaniu każdego elementu z osobna. Bloczki bywają również dość ciężkie, co nieraz utrudnia prace, dlatego najlepiej jest uwzględnić to podczas planowania i zadbać o odpowiednią „siłę roboczą”. Zaleca się ustalenie wielkości spoin poziomych na 10-15 mm, a pionowych na 10-20 mm. Dla konstrukcji znajdującej się poniżej poziomu gruntu, należy użyć solidnej zaprawy cementowej. Ponad gruntem można zastosować cementowo-wapienną.

Gdzie jeszcze stosowane są betonowe bloki?

Materiał ten, montowany bez spoiwa, z powodzeniem znajduje zastosowanie również w składach węglowych, zasiekach i boksach, murach przeciwpowodziowych, halach z zadaszeniem i innych. W rozwiązaniach tymczasowych, które wymagają określonej solidności, nie ma lepszego rozwiązania. Układanie takich bloczków jest szybkie i mało skomplikowane, konstrukcja jest bezpieczna, poszczególne elementy posiadają uchwyty do montażu i demontażu i można je łatwo transportować.

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów bloczków o różnych parametrach. Wybierając któryś z modeli na domowy fundament, należy wcześniej zorientować się w szczegółach ich specyfikacji lub poprosić o pomoc specjalistę i projektanta. Każdy bloczek betonowy posiada bowiem określoną gęstość, porowatość i poziom izolacyjności termicznej. Wiele z nich, po wzniesieniu muru, nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych zabezpieczeń przed utratą ciepła z wnętrza budynku.

Napisz Odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *